môi trường làm việc

Vững vàng và lớn mạnh theo theo gian cùng với định hướng trở thành nhà Đầu tư và phân phối các sản phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước. HHG Group luôn chào đón các ứng viên có hoài bão, mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Chúng tôi có chính sách khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng, đề bạt, bổ nhiệm những nhân viên có năng lực, làm việc hiệu quả và đóng góp cho sự thành công bền vững của Tập đoàn.

Cơ hội việc làm

STT Vị trí ứng tuyển Khu vực Số lượng Thời hạn